Shoptronic - skladový systém

Systém SHOPTRONIC splňuje veškeré požadavky, které klade moderní velkoobchodní firma na spolehlivý viceuživatelský informační systém. Jeho významnou vlastností je schopnost komunikovat se vzdálenými pracovišti ( pobočky, dealeři ), která jsou vybavena stejným typem softwaru. Tato pracoviště mají možnost pracovat buď on-line, v rámci počítačové sítě, nebo využívají automatických aktualizací stavů skladů v pravidelných intervalech pomoci internetového spojení. Toto umožňují též kdykoli posílat objednávky do centrály, kde jsou ihned po příchodu automaticky zaregistrovány, zboží je rezervováno a v rámci tohoto spojení je odeslán zpět protokol o objednávce. Na tuto funkci navazují datové toky spojené se skladovými operacemi a elektronické příjemky pro objednávající. Funkce marketing obsahuje rozsáhlé nástroje potřebné k efektivnímu objednávání zboží, určování optimálního stavu skladu, detailní analýzy odběru jednotlivých zákazníků, apod.

Prodejní verze :
a) MALOOBCHOD - VELKOOBCHOD
b) MALOOBCHOD
c) MALOOBCHOD - VELKOOBCHOD - SERVIS ( ZAKAZKA ) pro servisní činnost
d) KASATRONIC - POS pokladna


FAKTURACE
- pořízení a tisk faktur, přímá vazba na skladové hospodářství, výpisy faktur podle různých výběrů, tisk podle DPH, číselník firem, export do textového souboru (návaznost na jiné účetní systémy), proforma faktury s propojením na rezervaci zboží, při vystavování faktury informace o pohledávkách u daného odběratele (vazba na saldokonto ), on-line napojení na veřejné rejstříky a dotahování údajů z nich

SKLADY
- ve skladové kartě zboží je evidenční číslo ( např.čárkový kód EAN), název zboží, oddělení (sortiment), MJ, množství, pořizovací cena, prodejní cena maloobchodní s daní, prodejní cena velkoobchodní bez daně a dalších pět cen bez daně (dealerské ceny vázané na číselník zákazníků ), typ DPH, JKV a další nepovinné položky (např. poslední výdej, poslední příjem, dodavatel, atd.), zboží je na skladě vedeno nebo ze skladu vydáno ve skutečných nákupních nebo zprůměrovaných cenách.
Příjem zboží : možnost sledovat příjemky dle dodavatelů a vyhodnocovat, tisk jednotlivých příjemek nebo seznamů dle různých výběrů a třídění, chybně pořízené příjemky je možno stornovat, příjem pomocí paměťových tužek, využívat elektronické příjemky v rámci uživatelů programu, evidence výrobních čísel
Rezervace zboží : možnost rezervovat zboží pro určitého odběratele do konkrétního dne, aktualizace a storno rezervace, přehled rezervovaného zboží, automatické rezervace
Prodej zboží - PRODEJNA : uživatel (prodavač) zadá číslo zboží (dále jen PLU), na monitoru se v jednom řádku zobrazí název, MJ, prodejní maloobchodní cena s daní, dále zadá množství (u čárkového kódu je množství jedna), následuje přechod na další řádek monitoru, tento postup se opakuje až do ukončení odbavovaného zákazníka, kterému se na tiskárně vytiskne účtenka (daňový doklad) a po finančním vyrovnání může být odbaven další zákazník, možnost přecenění dané položky, jestliže daný zákazník není ukončen, tak je možno ještě aktualizovat již zpracovaná PLU, chybně pořízené výdejky je možno stornovat, finanční uzávěrka směny s vyhodnocením a návaznost na další směnu, interní platební karty, obecné platební karty
Prodej zboží : možnost nastavení prodejní ceny mnoha nástroji, výdej zboží v pořizovací ceně - spotřeba, rezervace zboží dle odběratelů, storna výdejek, sledování obalových kont (pohyb obalů mezi odběratelem a dodavatelem),
Inventura : možnost zpracování inventury podle skladů a PLU nebo skladů a názvu, tisk předinventurních sestav, vstup inventurních stavů, tisk inventurních rozdílů, uzávěrka inventury - nahrazení účetních stavů inventurními, vstup inventurních stavů pomocí paměťových tužek, regálová inventura
Objednávky vydané : vytvoření objednávky na daného dodavatele, marketingová podpora, zpracování příjemky dle objednávky, automatické objednávky
Objednávky přijaté: vytvoření objednávky na daného odběratele, vazba na rezervace, statistika dle odběratele
Přecenění : globální (vynásobení koeficientem) s výběrem podle skladu, PLU, oddělení, názvů, jednotlivých PLU, ze souboru, akční ceny
Marketing : na základě prodejů z minulosti je zpracován návrh objednávek na budoucnost s možností výběru určitého dodavatele, na základě údajů v číselníku pro přepočet dealerských skupin je možné zjistit, kdy daný odběratel nesplňuje nebo splňuje podmínky za jakých se mu přidělují prodejní ceny, součástí výstupu je i návrh dealerské skupiny, která odpovídá objemu skutečných odběrů
Sestavy : tiskové sestavy se nejdříve objeví na monitoru, máte možnost si je prohlížet nebo tisknout, sestavy je možno tisknout podle různých třídících klíčů s možností výběrů (např.sklad, odběratel, dodavatel, období, atd.) důležité sestavy : stavy na skladě, příjemky, výdejky, ceník s možností nahrání na disketu, ceník nového a přeceněného zboží, obratová soupiska zásob za období, zisk z prodeje, minimální stavy, souhrn obratů - uzávěrka období, tisk etiket EAN, přehledy DPH,
možnost výstupu všech sestav do souboru typu CSV, tato soubory podporuje program Microsoft Excel
Export, import : možnost exportu datových souborů
Číselníky : soubor neměnných údajů, které jsou základem pro vstupování běžných dat, číselníky je možno aktualizovat při práci s běžnými daty (např. číselník odběratelů a dodavatelů, skladů, oddělení, atd.), tisk podle různých třídících klíčů s výběrem
Zálohování dat : podle velikosti archivovaných dat je možno archivovat na archivní media (např.streamery, HD ..), možnost obnovy dat
Komunikace s reg. pokladnami : globální nahrání pokladen, přeceňování na pokladnách během prodeje, odepsání prodaného zboží ze stavů na skladech, finanční uzávěrka, tiskové protokoly o komunikaci

Komunikace s externími systémy - pro online připojení externích systémů ( např. eShopů, webových aplikací, ...) je dodáván modul OAI.
Přístupová hesla : možnost definovat neomezený počet úrovní a hesel

Stažení demoverze       Číselník států

Novinky

239962
DnesDnes9
Vaše IP : 54.81.195.140

Štítky