Převod licence

Veškerá svoje práva a povinnosti vyplývající z licenční smlouvy k softwarovému produktu vytvořenému firmou Omega s.r.o., může uživatel (subjekt) jedné licence prezentované jedním licenčním číslem trvale převést na jiný subjekt se stejným majitelem a stejným IČO. Tato možnost převodu licence se vztahuje i na společnosti, které prošly transformací nebo fúzí.  Převod licence z původního subjektu na nový subjekt lze uskutečnit pouze za splnění několika podmínek:

  • vyplnění a potvrzení žádosti o převod licence (nejprve stáhněte PDF soubor do PC)
  • úhradou poplatku 1000,- Kč bez DPH
  • souhlasem firmy Omega s.r.o. s převodem licence

Předchozí ujednání se nevztahuje na změnu majitele subjektu. Při změně majitele lze změnu uskutečnit za splnění následujících podmínek:

  • vyplnění a potvrzení žádosti o převod licence (nejprve stáhněte PDF soubor do PC)
  • úhradou ceny dohodou
  • souhlasem firmy Omega s.r.o. s převodem licence

Veškerý software vytvořený firmou Omega s.r.o. poskytujeme našim zákazníkům s možnosti používání na území České republiky a Slovenské republiky s časovým rozsahem omezeným na dobu trvání licenční smlouvy a autorských práv.

Předpokladem pro udělení souhlasu firmy Omega s.r.o. s převodem licence je skutečnost, že žádost o převod licence splňuje veškeré požadované náležitosti.

Po provedení převodu licence se původní majitel zavazuje ze svých počítačů úplně odstranit všechny nainstalované produkty dle rozsahu převedené licence.

 

Novinky

239963
DnesDnes10
Vaše IP : 54.81.195.140

Štítky